Masutatsu Oyama

Masutatsu Oyama – grundaren av Kyokushin Karate

Masutatsu Oyama föddes i Korea 1923 och började sin träning av kampsporter genom att träna kempo när han var 9 år gammal.
1938 flyttade han till Japan och började studera vid universitet i Tokyo men han fick också tid över för att lära sig Judo. Det var emellertid karate som kom att fascinera honom mest och han blev medlem av en karateskola som leddes av Yoshitaka Funakoshi, son till Gichin Funakoshi som introducerade Karaten i Japan.

Oyama tränade hårt varje dag och vid arton års ålder blev han graderad till Nidan (2: a dan). Han bestämde sig snart för att träna för en av den tidens stora mästare, Sodeiju, och lyckades förvärva graden Yondan (4: e dan) innan han anmälde sig till flygvapnet i slutet av andra världskriget.

Efter kriget tillbringade Oyama tre månader på berget Minobu med att träna. Under denna tid bodde han isolerad i ett tempel och utförde sysslor som att hugga ved och bära vatten. Han kände att han inte fick tillräckligt med tid över för träningen och han bestämde sig för att återvända till Tokyo. Det var efter denna period av träning som han tävlade i ”The All-Japan Championship” och vann överlägset. Oyama bestämde sig nu för att ägna hela sitt liv åt karate.

Tillsammans med sin elev Yashiro begav sig Oyama till berget Kiyosomi för att träna och meditera. Med sig hade de ett svärd, ett spjut, ett gevär och lite köksutrustning. En gång i månaden kom en god vän med mat och andra förnödenheter. En tid senare blev isoleringen för mycket för Yashiro, han rymde sin väg och Oyama var nu ensam på berget. Ensamheten var ofta svår att uthärda men han bestämde sig ändå för att stanna och han tränade hårdare än någonsin. Varje dag ägnade Oyama många timmar åt meditation och allteftersom månaderna gick blev han både fysiskt och mentalt starkare.

Efter 18 månader återvände han Oyama 1949 till Tokyo. Han kom att bo i närheten av ett slakthus där han fick möjlighet att pröva sina krafter på några av de tjurar som skulle slaktas. 1952 turnerade han i Amerika och deltog i uppvisningar och uppvisningsmatcher. 1953 blev han kontaktad av ett japanskt filmbolag som ville filma honom när han slogs mot en tjur och detta gick han med på. Vid en tidpunkt i matchen fick han magen genomborrad av ett horn men det hindrade honom inte från att till slut vräka omkull tjuren och slå av ett horn.

Oyama fortsatte att resa runt i världen och undervisa och sprida Kyokushin Karate och idag är Kyokushin en av de största karatestilarna i världen.

Sosai Oyama avled i april 1994 efter en kort tids sjukdom, men genom Kyokushin karate har han lämnat ett arv som förhoppningsvis kommer att leva vidare under lång tid framöver.

Mas Oyamas elva motton

Mas Oyamas elva motton utgör tillsammans med dojo-kun en filosofisk grund för Kyokushin karate. Målet med Karate är inte enbart att utveckla den fysiska förmågan utan även att utvecklas som person genom att bland annat begrunda vikten av respekt för sin egen person och för andra.

1. The Martial Arts begins and ends with courtesy. Therefore, be properly and genuinely courteous at all times.

2. Following Martial Way is like scaling a cliff – continue upwards without rest. It demands absolute and unfaltering devotion to the task at hand.

3. Strive to seize the initiative in all things, all the time guarding against actions stemming from selfish animosity or thoughtlessness.

4. Even for the Martial artist, the place of money cannot be ignored. Yet one should be careful never to become attached to it.

5. The Martial Way is centred in posture. Strive to maintain correct posture at all times.

6. The Martial Way begins with one thousand day and is mastered after ten thousand days of training.

7. In the Martial Arts, introspection begets wisdom. Always see contemplation on your actions as an opportunity to improve.

8. The nature and purpose of the Martial Way is universal. All selfish desires should be roasted in the tempering fires of hard training.

9. The Martial Arts begin with a point and end in a circle. Straight lines stem from this principle

10. The true essence of the Martial Way can only be realized through experience. Knowing this, learn never to fear its demands. 11. Always remember: In the Martial Arts the rewards for a confident and grateful heart are truly abundant.

Dojo kun

Vi ska träna vår kropp och själ för en fast och orubblig vilja.

Vi ska noga studera kampsportens innersta väsen för att påpassligt och rådsnabbt reagera när det behövs.

Vi ska med sann och okuvlig karaktär fostra självbehärskningens sinnelag.

Vi ska vinnlägga oss om höviskhet, respektera våra seniorer och avhålla oss från ett våldsamt beteende.

Vi ska vörda vår personliga övertygelse och inte glömma ödmjukhetens dygd.

Vi ska förhöja vår visdom och styrka för att inte fela i händelse av en konfrontation.

Vi ska hela vårt liv fortsätta att öva karatens principer och därigenom fullborda den Yttersta Sanningens Väg.