Barnträning på Klubben

Träningstider:

Nybörjare (7-12/13 år):

tisdagar 17:00 – 18:00
Terminsstart Höstterminen 2024: Tisdag 20 augusti

Fortsättningsgruppen Barn 7-10 år (barn som har graderat med oss minst 1 gång):
onsdagar 17:00 – 18:00
fredagar 17:00-18:00
Terminsstart Höstterminen 2024: Onsdag 21 augusti

Fortsättningsgruppen Juniorer 11-15 år (barn som har graderat med oss minst 1 gång):
måndagar 17:00-18:00
torsdagar 17:00-18:00
Terminsstart Höstterminen 2024: Mån 19 augusti

Åldersgräns
Åldersgränsen för barn är 7 år och när man är 15 år går man över till vuxengruppen (om man vill).
När man fyller 15 år byter man sitt mon-bälte (juniorgrad) till ett kyu-bälte (vuxengrad). Eftersom juniorgrader (i nivå av teknik, kata, kumite och förmåga) inte motsvarar samma färger i vuxengrader så går man ner i färg och grad när man byter till kyu-grader. Alla juniorgrader är under vuxengraderna i graderingsskalan.

Ansvarig tränare för barngrupperna Sensei Maria Fitkin


När vi tränar karate tränar tjejer och killar tillsammans och gruppen kan bestå av både nybörjare och avancerade elever. Detta gör att gruppen blir väldigt blandad och därför tillämpas en hierarkisk ordning som går ut på att ju högre grad och ju äldre man är desto högre upp i ordningen hamnar man.

Karate bygger på disciplin och respekt – man måste visa respekt för de med högre grad, men också respektera de som precis har börjat träna eller bara har tränat några månader.

Det är viktigt att förstå att man måste förtjäna respekt och det gör man genom att göra sitt bästa under träningen (även om man inte kan vissa saker) och genom att följa dojons regler.

Under träningspassen är det barnen som tränar tillsammans med sin instruktör – föräldrar får inte sitta med inne i träningslokalen. Träningen inleds och avslutas alltid med en uppställning på raka led och en kort meditation (ca 1 min) då man försöker samla sig, varva ner och koncentrera sig på träningen.

Efter uppvärmningen tränar vi grundtekniker: olika slag, blockeringar och sparkar. Under träningen kan vi även använda mitsar (kuddar) och då tränar vi kondition, styrka och teknik genom att slå och sparka på kuddar. Träningen avslutas sen med uppställning och kort meditation igen.

När barnen kommer upp i fortsättningsgruppen börjar vi träna slag, sparkar och blockeringar i par. När de efter ett par års träning tar blått bälte så börjar de med kumite-träning (sparring/fighting) på en enkel nivå.

Syftet med träningen är att lära ut karatens principer och tekniker både för att kunna utvecklas fysiskt och mentalt (koncentrationsförmåga, självförtroende, självdisciplin osv) och för att kunna gradera, dvs. få en ny grad och nytt bälte.

Ett annat mål med träningen är att ge barnen en trygg miljö med klara regler som gäller vecka efter vecka under den tid som tillbringas i dojon. Genom att följa de regler som gäller i hela dojon (innan, under och efter träningen) så lär sig barnen att visa respekt för sig själva, sina träningskamrater och för instruktörerna.

Ibland kan barnen ha svårt att komma ihåg vissa tekniker från den ena veckan till den andra och därför går vi framåt sakta (men säkert) och det är därför som barn inte alltid kan gradera lika ofta som vuxna. Barnen behöver heller inte utföra lika många tekniker och kator på graderingarna som vuxna och de behöver heller inte visa upp kumite (fighting). Därför har barn och juniorer under 15 år ett eget gradsystem som kallas mon-grader.

Möjligheten att gradera får man för att man har tränat tillräckligt mycket och utvecklats. Man har lagt ner tid och energi på att bli bättre på karate och gjort sitt bästa på träningarna. Man har också visat respekt för instruktörerna och träningskamraterna genom att vara artig och visat att man kan följa dojons regler för hur vi uppför oss i dojon.

Om ett eller flera av de här kraven inte uppfylls, enligt instruktörernas bedömning, så får man vänta en termin till och träna för att komma upp till den nivå som krävs för gradering. 

Den som är nybörjare och har fyllt 7 år graderar till 10:e mon (vitt bälte med en längsgående orange rand). Den första graderingen sker i slutet av första terminen.

Barn som har orange, blått & gult bälte måste träna minst 75 % (25 gånger) av alla träningstillfällen under en termin.

Barnen som har, eller vill gradera till, grönt och brunt bälte måste träna minst 75 % (50 gånger) av alla träningstillfällen under två terminer.

Graderingstekniker för barn och juniorer

Träningsbilder