Träna som nybörjare

Som nybörjare på Stockholms Kyokushin Karate har du möjlighet att träna två gånger i veckan. Träningen är upplagd på ett sätt som gör att även om du inte kan vara med varje gång kan du ändå fortfarande hänga med gruppen. För att få ut något av träningen och för att utvecklas bör du ändå försöka träna två gånger i veckan.

I grunden består karateträningen av fem delar; kihon, kata, kumite (fighting), zazen (meditation) och taiso (kondition- och styrketräning). Nybörjarträningen innehåller kihon (grundtekniker – slag, sparkar, blockeringar och fotställningar) och kata (en förutbestämd sekvens av olika rörelser; fotställningar, slag, blockeringar och sparkar) samt taiso (konditions- och styrkeövningar).

Som nybörjare tränar du inte kumite förrän efter den första graderingen. Med en bra grund kan du börjar träna fightingteknik och sparring med avancerade gruppen.

Att bli bra i karate kräver mycket disciplin och tålamod. Självdisciplinen behövs för att fortsätta träna regelbundet och inte ge upp när det känns tufft och svårt.
Den disciplin som omger träningen är strikt på grund av att ordning och koncentration är av stor betydelse under träningen; om koncentrationen inte bibehålls kan man skada både sig själv och sin träningskamrat. Karate har gamla militära traditioner vilket avspeglas i både diciplin och etikett.

En annan anledning till att disciplinen är strikt är att man under träningen ofta konfronteras med sina svagheter (både fysiska och mentala). För att utvecklas och bli en bra karateka måste man hitta kraften inom sig (viljestyrkan, kämparglöden) att övervinna svagheterna. De ramar som diciplinen sätter upp gör det möjligt för oss att göra det.

Den japanska terminologin som används i träningen kan verka komplicerad i början men orden kommer att användas så många gånger att de vanligtvis lärs in utan att man behöver lägga ner alltför mycket tid på att studera dem.

För vissa elever kan teknikerna i sig själva vara svåra att lära sig, speciellt om man inte har bra koordinations-förmåga. Vår erfarenhet är dock att detta brukar förbättras avsevärt, med träning och tålamod, allteftersom tiden går.

När du har tränat ungefär tre månader kommer vi att hålla något som kallas för gradering. Det betyder att du, i grupp, kommer att prövas i några av de tekniker som du har lärt dig under terminen. Det är inte ett svårt prov om du har tränat bra och om du klarar det belönas du med din första grad – 10:e kyu, orange bälte.

Träningstider för Nybörjare under Covid-19:
Tisdag 19:00 – ca. 20:00
Torsdag 19:00 – ca. 20:00