Japansk terminologi

Cermoni innan träning
Seiza/Suwatte – Sitt ner
Shomen ni rei – Buga framåt
Mokuso – Blunda
Mokuso Yame – Sluta Blunda
Sosai ni rei – Buga mot Sosai Oyama
Osaga ni Rei – Buga för varandra
Keiko Hajimemasu – Träningen börjar
Tate kudasai – Stå upp tack

Cermoni efter träning
Seiza/Suwatte – sitt ner
Shomen ni rei – Buga framåt
Mokuso – Blunda
Mokuso Yame – Sluta blunda
Sosai ni rei – Buga mot Sosai Oyama
Keiko owarimasu –  Träningen är slut
Otaga ni Rei – Buga för varandra
Person som sitter längs till höger i främsta ledet säger:
Sempai ni, arigato gozaimashita = Sempai, tack så mycket (detta inkluderar alla Shihan, Sensei och Sempai)
sedan:
Otaga ni, arigato gozaimashita = Träningskamrater, tack så mycket
Instruktören säger:
Tate kudasai – Stå upp tack

Efter avslutad träning är det artigt att tacka instruktören för träningen genom att skaka hand (med båda händerna). Ett mer informellt tack är att buga mot instruktörern och säga Osu.

Age Uppåtgående
Ago Haka
Ashi Barai Fot-svep
Atama Huvud
Bunkai Praktiska applikationer av Karate-tekniker
Chudan Mitten/Mellan höjd
Chusoku Fotens trampdyna
Dogi Träningsdräkt
Dojo Plats där man tränar sin väg
Fudo Dachi Stabil ställning
Ganmen Ansikte
Gedan Nedre (höjd)
Gyaku Omvänt; motsatt
Haishu Handens Baksida
Haito Handkanten på tum-sidan
Hajime! Börja!
Hantai Motsatt sida
Hara Bålen; magen
Heiko Dachi Parallell-öppen-ställning
Heisoku Dachi Sluten-fotställning
Hidari Vänster
Hiji/Empi Armbåge
Hiraken Främre knogarna
Hirate Flat hand
Hitosashi yubi ipponken En-knoges-knytnäve med pekfingret
Hiza Knä
Hizo Mjälte
Ibuki Andningsmetod
Jiyu kumite Frifighting
Jodan Övre
Juji Korsad, X-formad
Jun Rakt ut från axeln
Kagi Böjd/krok
Kakato Häl
Kake Hake, krok
Kamaete! Utför tekniken!
Kansetsu Led (oftast knäled)
Karate Tom hand
Karateka Utövare av karate, karateelev
Kata Form
Keage Hög spark
Keiko (teknik) Kycklingnäbbhand
Kiai Skrik
Kiai Irete! Med skrik!
Kiba Dachi Bredbent fotställning
Kihon Grundtekniker
Kime Fokusering av kraft
Kin Geri Spark mot grenen
Kohai Junior (i förhållande till sempai)
Koken Böjd handled
Kokutsu Dachi Bakåt ställning
Kumite Fighting, Sparring
Kumite Dachi Fighting ställning
Kyu Grader på färjade bälten
Mae Framåt
Mawashi Rund/cirkulär
Mawatte! Vänd!
Migi Höger
Mokuso Meditativ koncentration
Moro Ashi Dachi En fot framför den andra (fotställning)
Morote Båda händerna
Mugorei Egen räkning (i kata)
Musubi Dachi Öppen-tå-ställning
Naka yubi ipponken En-knoges-knytnäve med långfingret
Naore! Återgå till utgångsställningen!
Neko Ashi Dachi Kattställning
Newaza Liggande tekniker
Nogare Tyst andningsmetod
Nukite Spjuthand
Obi Bälte
Oroshi Nedåtgående
Osae Press/tryckande
Osu Kyokushins uttryck för respekt och bekräftelse
Osu no Seishin Viljan till uthållighet/tålmodighet
Oyayubi ipponken En-knoges-knytnäve med tummen
Rei! Buga!
Ryutoken Drakhuvuds-knytnäve
Sagatte Steg bakåt, Retirera
Sanbon kumite Trestegs-övningsfighting
Sanchin Dachi Timglas-ställning
Sayu Vänster och höger
Seiken Pek- och långfingerknogarna
Seiretzu! Uppställning!
Seiza Knäsittande ställning
Sempai Senior
Sensei Lärare
Shihan Mästare
Shita tsuki Lågt slag (mot magen)
Shomen Framåt
Shotei Handloven
Shuto Knivhand
Sokuto Kniv-fot
Soto Utsida/utifrån
Sune Vadbenets framsida
Suwatte! Sitt!
Tameshiwara Kross-teknik
Tate Vertikal
Tate Kudasai! Stå upp, tack!
Teisoku Båge; valv (fot)
Tettsui Hammar-hand
Tobi Hopp
Toho Svärdspetshand
Tsuki Slag
Uchi Slag, även; Insida/inifrån
Uke Blockering
Ura Omvänt (oftast i kata med betydelsen: med snurr)
Uraken Omvänd knytnäve (handryggen)
Ushiro Bakåt
Yame! Stopp!
Yasume! Slappna av!
Yoi! Gör dig beredd!
Yoko På sidan/åt sidan
Wakatta?  Förstod ni?
Zenkutsu Dachi Framåt-ställning