Dojoetikett – Så Gör Vi

Dojon ska behandlas med respekt då det är en plats där vi tränar både fysiskt och mentalt.

Karateutövare ska iaktta följande regler:


1. Ta av dig skorna när du kommer in på klubben och ställ dem på skohyllan – lämna dem inte på golvet.


2. Om en högre graderad elev eller en instruktör står bakom dig vid ingången/utgången till själva dojon (träningslokalen) låter vi denne gå in/ut först.


3. När du går in/ut från dojon bugar du först mot shomen (framåt i träningslokalen) och säger Osu. Därefter bugar du mot de högre gradererade med Osu.
När du går in/ut från en tom dojo bugar du mot shomen och säger Osu.


4. När instruktören och dan-graderade kommer in i dojon visar du respekt genom att stående hälsa med Osu. Om du sitter ner och pratar eller stretchar så gör en ansträngning och ställ dig upp och säg Osu. Instruktören hälsas alltid med Osu – även om denne går in och ut ett antal gånger.


5. Om du kommer försent till träningen sätter du dig i seiza (knäsittande ställning) bredvid dörröppningen med ansiktet mot väggen. Sitt och vänta med ögonen slutna i Mokuso tills instruktören kallar på dig. Res dig upp när du hör kommandot och buga och säg Osu mot shomen och sedan mot instruktören. Ställ dig sedan längst bak i dojon och följ med i träningen.


6. Det är inte tillåtet att ta av sig någon del av sin dogi (dräkten) under träningen.

Dogi och obi (dräkt och bälte) ska vara på plats innan du går in i dojon.


7. Det är inte tillåtet att äta, dricka alkohol, tugga tuggummi, röka eller vejpa inne dojon.

Om du äter och dricker på klubben så gör det i klubbrummet – se till att det är rent på platsen när du är klar.


8. När du blir tillsagd att inta en plats eller när det är uppställning ska detta alltid utföras så snabbt som möjligt.


9. När du tränar sparring med någon som är äldre, har högre grad eller dan-grad ska du alltid göra ditt bästa – men visa samtidigt alltid respekt för din motståndares erfarenhet och grad.


10. Det är inte tillåtet att utmana en högre graderad i kumite. Med det menas att med en respektlös attityd försöka visa sig på styva linan – ett uppförande som inte tillåts i dojon. Vi tränar med respekt för varandra.


11. Du får inte lämna din plats (eller dojon) utan att ha instruktörens tillåtelse. Om du får tillåtelse att lämna din plats ska du gå bakom den rad du står i.

Gå aldrig mellan instruktören och de som tränar, eller framför andra i något led, eller sicksacka mellan de som står uppställda.


12. När du sitter ner och tittar på träningen ska du sitta i seiza eller i skräddarställning. Det är inte tillåtet att prata när du sitter ner och tittar på träningen. Vi visar respekt för våra träningskamrater genom att vara tysta och ge dem möjlighet att fokusera på sin träning.


13. Instruktören ska alltid tilltalas med den titel denne har förvärvat genom många års träning:

1:a-2:a dan = sempai (senior)
3:e-4:e dan = sensei (lärare)
5:e dan-9:e dan = shihan (mästare)

Använd inte instruktörens förnamn, det gäller både i dojon och på klubben i övrigt.

Kom ihåg att även en instruktör med kyu-grad (färgbälten) tilltalas med sempai.


14. Det är inte tillåtet att svära, prata, slappa eller uppträda familjärt i dojon. Att uppnå en högre grad är inte en orsak till att uppträda slappt eller familjärt i dojon. Träningen kommer att pröva oss både fysiskt och mentalt och alla andra på klubben genom att hålla oss inom de ramar som dojoetiketten sätter upp för oss.
Behandla instruktören, de andra eleverna och träningen med respekt och allvar.
Gör alltid ditt bästa under träningen och ha en respektfull inställning till det du tränar – kyokushin karate.


15. Om ditt obi (bälte) går upp under en övning så låt det falla till golvet. Knyt på dig bältet så snart tillfälle ges.


16. Din dogi (dräkt) ska alltid vara hel och ren. Vi tränar nära varandra – håll därför din dräkt ren och fräsch.
Bältet får aldrig tvättas – bara luftas. Respektera ditt bälte som en värdefull symbol för din hårda träning.


17. Lyssna noga när du blivit instruerad och bekräfta alltid instruktionerna med Osu. Om du behöver fråga något ska du räcka upp handen och vänta tills instruktören ser detta. Tacka alltid för svaret med Osu.


18. Instruktören ska alltid behandlas med respekt och artighet i enlighet med den dojoetikett som vi alla följer som utövare av Kyokushin Karate. Om du inte förstår en instruktion – fråga på ett artigt sätt och bekräfta med Osu.


20. Smycken som halsband, armband, örhängen och andra piercingar i ansiktet och på kroppen samt klockor får inte bäras under träning. Dessa kan fastna och orsaka skada på personen som bär smycken osv och även på träningskamraten.


21. Naglarna på fingrar och tår ska vara kortklippta för att undvika att skada dig själv och någon annan. Se till att tvätta händer och fötter innan träningen. Renlighet uppskattas av dina träningskamrater.


22. Gå på toaletten innan träningen för att undvika att avbryta lektionen för toalettbesök.