Shihan Alan Gamble 5:e Dan

Shihan Gamble började träna karate i England 1973 när han fortfarande låg i flottan. Han var stationerad i Chatham i södra England och blev därför medlem av Maidstone Karate Club. Där fick han bl.a. träna för Shihan Steve Arneil (ordförande i British Karate Kyokushinkai) som ibland kom från London för att instruera och shihan Gamble fastnade ordentligt för karate.

I februari 1975 lämnade han flottan och i mars samma år reste han till Sverige för att leta upp Shihan Brian Fitkin, som Shihan Gamble fått höra var en av de bästa inom Kyokushin. Sedan dess har han varit i Stockholm och tränat, tävlat, instruerat och graderat. Han nådde sitt mål att nå 3:e Dan och bli Sensei (som betyder lärare) i juni 1998, samtidigt som Dolph Lundgren.

På Sommarlägret i Norge, 26-29 juni 2008, graderade Shihan till 4:e Dan. Det var som vanligt en tuff dangradering och Shihan fick beröm av graderingskommitten för både bra teknik och fightingspirit.

Vid en internationell gradering i Tokyo i Japan den 5 mars 2018 graderade Shihan till 5:e Dan och fick då titeln Shihan. En mycket bra genomförd gradering!