Osu inom Kyokushin

Inom Kyokushin hälsar vi på varandra med uttrycket Osu. Varje kommando, instruktion eller fråga besvaras med Osu istället för ”Ja” eller ”Jag förstår”.

I kumite säger du Osu när din motståndare har fått in en bra, hård teknik för att visa respekt för dennes skicklighet.

Vid tävlingar bugar alla fighters mot Shomen, mot domaren och mot varandra både före och efter matchen och säger Osu, för att visa respekt för varandra.

Osu är en kombination av orden Oshi (”press”) Shinobu (”att uthärda”). Detta innebär tålamod, beslutsamhet, respekt, uppskattning och uthållighet – att aldrig ge upp.

Grunden till Kyokushin finns i den zenbuddhism där man strävar efter att utveckla en stark kropp och själ genom att underkasta sig hård träning. Detta är krävande eftersom du måste pressa dig själv till vad du tror är din yttersta gräns – den gräns där du vill sluta och ge upp. När du når det stadiet måste du kämpa mot dig själv och du måste vinna. För att göra det måste du lära dig uthållighet, men framförallt måste du lära din tålamod – det tålamodet finns symboliserat i Osu.

Orsaken till att du utsätter dig för den hårda träningen i Kyokushin är att du bryr dig om dig själv. Att bry sig om sig själv och den utveckling som kommer av hård träning är att respektera sig själv. Den självrespekten kommer att utökas till att omfatta din instruktör och dina träningskamrater. När du kommer till dojon bugar du och säger Osu – det betyder att du respekterar din dojo och den tid som du lägger ner på din fysiska och mentala träning. Den känslan av respekt finns i Osu.

Under träningen pressar du dig själv så hårt som möjligt – eftersom du respekterar dig själv. Efter träningen bugar du för din instruktör och dina träningskamrater och säger Osu igen. Det gör du för att du uppskattar dem och den känslan av uppskattning finns i Osu.

Osu är därför ett viktigt ord i Kyokushin Karate eftersom det representerar uthållighet, styrka, tålamod, respekt och uppskattning – allt det vi strävar efter att utveckla inom Kyokushin. När vi använder ordet Osu påminns vi om dessa egenskaper.

Den karaktärsstyrka som kommer av hård träning, en inställning i hjärtat som påverkar hela livet, inte bara tiden vi tillbringar i dojon, är det som finns i uttrycket Osu no Seishin.

Osu no Seishin – Viljan till uthållighet

Oshi Shinobu