Disciplin och respekt

Disciplin och respekt är en viktig del av Kyokushin karate. I dojon uppför vi oss enligt en strikt etikett som gör att vi alla kan träna tillsammans och visa varandra den respekt som är en del av budo (budo = kampens väg).

Karate ger oss möjligheten att lära oss att visa respekt mot varandra och det uppnås genom en rituell artighet och etikett som alla elever och instruktörer utövar hela tiden. Sättet vi bär våra dräkter, hur vi rör oss, hur vi bugar, hur vi pratar med sempais, senseis och shihans – allt är reglerat och följs av alla, oavsett vilken grad man har. På ytan gör detta att vi lär oss gott uppförande och på ett djupare plan inskärper det ett respektfullt beteende i vår personlighet.

När man börjar träna kyokushin är det bra att sätta upp ett mål med träningen. Oavsett om målet är satt högt eller lågt så kommer detta att vara till hjälp de dagar då det tar emot att gå och träna. Om man bara vill prova att träna karate en tid – då kan målet vara att klara den första graderingen. En del har målet att lära sig självförsvar och fokuserar på det. Andra har mer allmänna mål som att hålla sig i form. Många tränar för att bli både fysiskt och mentalt starkare, vissa är intresserad av att tävla.

Det mål som man har satt upp i början byts ofta ut mot ett annat efter en tids träning men oavsett vilken ambitionsnivå man har bör man veta att det kommer att kräva ansträngning, uthållighet, disciplin och målmedvetenhet för att bli bra i kyokushin karate.