Graderingstekniker Barn & Juniorer

Stockholms Kyokushin Karate graderingsmatrikel för mongrader (7-14 år)

Färgordning på bälten:
1. Orange, 10 och 9 mon
2. Blått, 8 och 7 mon
3. Gult, 6 och 5 mon
4. Grönt, 4 och 3 mon
5. Brunt, 2 och 1 mon
Varje bälte har två grader. Den andra graden markeras med tejp.


10 mon

Reishiki – regler i dojon, uppförande mot instruktörerna och träningskamraterna

Taiso – fysiska övningar som armhävningar, sit-ups och knäböj.

Yoi Dachi – förberedelse
Fudo Dachi – stabil ställning
Zenkutsu Dachi – ”framåt”-ställning

Stående i Fudo Dachi:
-Oi Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) – rakt slag framåt
-Morote Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) – slag med båda händerna samtidigt

-Jodan Uke – blockering uppåt
-Gedan Barai – svepande blockering neråt

-Hiza Ganmen Geri – knäspark (så högt man kan komma)
-Mae Geri Chudan – framåtspark mot magen

Sparkar och blockeringar kan även visas i Zenkutsu Dachi


9 mon

Fysiska övningar t.ex.
10 armhävningar
10 sit-ups
10 knäböj

Zenkutsu Dachi i rörelse med:

-Oi Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) – rakt slag
-Morote Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) – slag med båda händerna samtidigt
-Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) – slag med bakre handen (gyaku = motsatt sida, höger hand/vänster ben)

-Jodan Uke – blockering uppåt
-Gedan Barai – svepande blockering neråt
-Chudan Uchi Uke – blockering inifrån i höjd med magen

-Hiza Ganmen Geri – knäspark (så högt man kan komma)
-Mae Geri Jodan – framåtspark mot ansiktet

Stillastående i Fudo Dachi:
-Chudan Soto Uke – blockering utifrån i höjd med magen

Nogare andningsteknik Omote & Ura


8 mon

Fysiska övningar t.ex.
15 armhävningar
15 sit-ups
15 knäböj

Zenkutsu Dachi i rörelse med:
Oi Tsuki – rakt slag
Gyaku Tsuki – motsatt slag
Morote Tsuki – slag med båda händerna samtidigt
Stor vikt läggs vid korrekt teknik och Kime. Teknikerna ska utföras på en högre nivå än vid tidigare graderingar.

På stället eller Zenkutsu Dachi:
-Ago Uchi – snabbt slag mot hakan
-Age Jodan Tsuki – uppåtgående slag mot hakan, ”uppercut”
-Kage Tsuki – krokslag

Zenkutsu Dachi i rörelse med:
-Chudan Uchi Uke – blockering inifrån i höjd med magen
-Chudan Soto Uke – blockering utifrån i höjd med magen

I Zenkutsu Dachi:
Mae Geri Jodan – framåtspark rakt mot ansiktet
Ago Mae Geri – framåtspark upp under hakan
Mae Keage – hög spark framåt med rakt ben

Taikyoku sono Ichi – första katan


7 mon

Kokutsu Dachi i rörelse utan annan teknik

I Zenkutsu Dachi:

-Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) – slag med stående knytnäve

-Morote Uke – blockering med båda händerna i höjd med magen

-Soto Mawashi Keage – cirkulär hög spark utifrån
-Uchi Mawashi Keage – cirkulär hög spark inifrån
-Kin Geri – spark mot grenen

Taikyoku sono Ni – andra katan

Ippon Kumite


6 mon

Kokutsu Dachi i rörelse med Chudan Uchi Uke

I Zenkutsu Dachi:
-Gedan Barai + Gyaku Tsuki
-Chudan Uchi Uke + Gyaku Tsuki
-Jodan Uke + Jodan Gyaku Tsuki

I Neko Ashi Dachi:
-Chudan Uchi Uke

I Fudo Dachi:
-Shita Tsuki – lågt slag mot magen

I Zenkutsu Dachi:
-Mawashi Geri (Gedan, Chudan, Jodan) – rundspark

Taikyoku sono San – tredje katan


5 mon

I Kokutsu Dachi:
Shuto Mawashi Uke – cirkulär blockering med knivhand

I Neko Ashi Dachi:
-Tettsui KomiKami Uchi

Sanchin Dachi visas i rörelse utan annan teknik

I Fudo Dachi:
-Tettsui KomiKami Uchi – slag med hammarhand mot sidan av huvudet
-Tettsui Oroshi Ganmen Uchi – nedåtgående slag mot ansiktet med hammarhand
-Tettsui Yoko Uchi (jodan, chudan, gedan) – slag åt sidan med hammarhand
-Tettsui Hizo Uchi – slag med hammarhand mot sidan av kroppen

Zenkutsu Dachi i rörelse med:
-Kansetsu Geri – sidospark med knivfot mot knä
-Yoko Geri Chudan – sidospark med knivfot mot magen
-Yoko Geri Jodan – sidospark med knivfot mot huvudet

Pinan sono Ichi – den första av fem Pinan kator


4 mon

I Sanchin Dachi:
-Chudan Uchi Uke
-Gyaku Tsuki + Chudan Uchi Uke i vändningen

I Fudo Dachi:
-Uraken Shomen Ganmen Uchi – snabbt slag med baksidan av knytnäven mot ansiktet
-Uraken Sayu Ganmen Uchi – snabbt slag med baksidan av knytnäven mot ansiktet, höger – vänster
-Uraken Hizo Uchi – snabbt slag ut åt sidan
-Uraken Mawashi Uchi – cirkulärt slag mot sidan av huvudet

I Zenkutsu Dachi:
-Yohon Nukite (jodan) – slag mot halsen med spjuthand
-Osae Uke – press/tryck blockering neråt

I Zenkutsu Dachi:
-Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan) – spark framåt med hälen

Pinan sono Ni – den andra av de fem Pinan katorna


3 mon

Kiba Dachi (kuju = 90 grader):
-Jun Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) – slag rakt ut från axeln med knytnäven
-Tettsui Yoko Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) – slag åt sidan med hammarhand

Kiba Dachi (yonjugo = 45 grader):
-Gedan Barai
-Oroshi Hiji Uchi – nedåtgående slag med armbågen

I Zenkutsu Dachi:
-Chudan Uchi Uke/Mae Gedan Barai – blockering uppåt/neråt
-Ushiro Hiji Uchi – slag bakåt med armbågen
-Age Hiji Uchi – uppåtgående slag med armbågen
-Hiji Uchi (Jodan, Chudan) – Slag mot hakan med armbågen (cirkulär rörelse)

I Zenkutsu Dachi:
-Ushiro Geri (Jodan, Chudan, Gedan) – bakåtspark (med snurr)

Pinan sono San –  den tredje av de fem Pinan katorna

Sokugi Taikyoku sono Ichi – den första av sparkkatorna (kanzetsu geri och jodan mae geri)


2 mon

Kake Dachi i rörelse med Uraken Uchi – ”Hakad-ställning” med cirkulärt slag med baksidan av knytnäven

I Fudo Dachi:
-Shuto Sakotsu Uchi – nedåtgående slag med knivhand
-Shuto Yoko Ganmen Uchi – slag med knivhand mot sidan av huvudet
-Shuto Jodan Uchi Uchi – slag med knivhand mot halsen
-Shuto Jodan Uchi Uke – blockering med knivhand i höjd med huvudet

I Zenkutsu Dachi:
-Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan) – slag med handloven framåt
-Morote Haito Uchi (Jodan, Chudan) – dubbelhandslag mot halsen med ”inre handkanten”
-Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan) – ”kryss-blockering”

I Zenkutsu Dachi:
-Tobi Mae Geri Jodan – framåtspark mot huvudet med hopp
-Tobi Nidan Geri – dubbel framåtspark med hopp, bakre benet chudan – främre benet jodan

På mits eller säck:
-Tobi Yoko Geri – sidospark med hopp

Pinan sono Yon – den fjärde av de fem Pinan katorna

Sokugi Taikyoku sono Ni – den andra sparkkatan (jodan yoko geri och mae keage)


1 mon

Moro Ashi Dachi (attackställning) i rörelse med Morote Tsuki Jodan när främre benet går framåt först
Moro Ashi Dachi i rörelse med Shotei Uchi Jodan när bakre benet går framåt först

I Zenkutsu Dachi:
-Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan) – block med handloven
-Shuto Juji Uke (Jodan, Gedan) – ”kryss-blockering” med knivhänder
-Ryutoken Tsuki (Jodan, Chudan) – cirkulärt slag mot kropp/huvud med knytnävens främre knogar
-Haishu Uchi (Jodan, Chudan) – slag med baksidan av handen

I Kokutsu Dachi:
-Kake Uke – blockering framåt med två armar
-Chudan Haito Uchi Uke – block inifrån med inre kanten av handen

I Zenkutsu Dachi:
-Jodan Uchi Haisoku Geri – spark mot huvudet inifrån, träffa med fotens ovansida
-Oroshi Uchi Kakato Geri – yxspark inifrån
-Oroshi Soto Kakato Geri – yxspark utifrån

I Kiba Dachi:
-Kake geri (Jodan, Chudan)

Pinan sono Go – den femte Pinan katan

Sokugi Taikyoku sono San – den tredje sparkkatan (jodan yoko geri och uchi mawashi keage/soto mawashi keage)