Shodan – 1 dan svart bälte

Shodan
Samtliga föregående tekniker och kator ska uppvisas på ett sätt som överstiger kraven för 1 kyu. Ingen hänsyn tas till temporär skada.
Slag Morote Haito Uchi (jodan, chudan)
  Haito Uchi (jodan, chudan, gedan)
Blockeringar Morote Kake Uke (jodan, chudan)
  Osae Uke
  Morote Haito Uchi Uke
  Olika sätt att blockera med benen
Sparkar Kake Geri (kakato) (jodan, chudan)
  Ushiro Mawashi Geri (jodan, chudan, gedan)
Kata Tensho
  Saiha
  Taikyoku sono Ichi, Ni, San i Ura
Kumite 30-mannafight