Orange bälte

10 kyu
Fotställningar Yoi Dachi
   Fudo dachi
   Zenkutsu Dachi
Slag Seiken Oi Tsuki (jodan, chudan, gedan)
  Morote Tsuki (jodan, chudan, gedan)
Blockeringar Jodan Uke
  Mae Gedan Barai
Sparkar Hiza Ganmen Geri
  Kin Geri
Kata Taikyoku sono Ichi
    
Hur man viker en Karate Gi (dräkt).
Det korrekta sättet att bära en gi (och knyta bältet).
Vad betyder Kyokushin?
Hur man uppträder i dojon.

 

9 kyu (markeras med ett streck på orange bälte)
Fotställningar Sanchin Dachi
  Kokutsu Dachi
  Musubi Dachi
Slag Seiken Ago Uchi
  Seiken Gyaku Tsuki (jodan, chudan, gedan)
Blockeringar Chudan Uchi Uke
  Chudan Soto Uke
Sparkar Mae Geri Chudan
Kata Taikyoku sono Ichi och Ni
Andningsteknik Nogare (omote och ura)