Avancerade Barn & Juniorer

Vårterminen startar måndagen den 16 januari med samma schema för de olika grupperna: Måndagar & torsdagar 17:00-18:00 Junior-gruppen (11-15 år) Onsdagar & fredagar 17:00-18:00 Barngruppen (7-10 år) OBS! NYA AVGIFTER 2023-01-01 Terminsavgiften i fortsättningsgruppen: -Barn 7-10 år: 1350 kr -Juniorer 11-14 år: 1500 kr Avgiften kan betalas kontant på klubben, Swishas till 123 020 4602 …

Läs mer

Schema för Vårterminen 2023

Måndag 17:00-18:00 Juniorgruppen (11-15 år)Måndag 18:30-20:00 Avancerade Vuxna: (från 10 kyu och uppåt), Kumite (2 gupper) Tisdag 17:00-18:00 Barn Nybörjare (7-12 år)Tisdag 18:00-19:00 Box ’n Kick (ingår för alla karatemedlemmar)Tisdag 18:30-19:30 Vuxna Nybörjare Onsdag 17:00-18:00 Barngruppen fortsättningsgruppen (7-10 år)Onsdag 18:30-20:00 Avancerade Vuxna: Kata (2 grupper) Torsdag 17:00-18:00 Juniorgruppen (11-15 år)Torsdag 18:00-19:00 Box ’n Kick (ingår …

Läs mer

Nybörjare Barn 7-12 år VT 2023

Nu tar vi inte in fler nybörjare för den här terminen. Nästa termin med en ny nybörjargrupp startar tredje veckan i augusti. Det går bra att föranmäla sig till den starten under sommaren och i augusti. Under veckan innan vi startar terminen kommer vi skicka ut ett mejl där ni behöver bekräfta att ni vill …

Läs mer

Nya Avgifter 2023

Under året 2022 gick lokalhyran upp med lite över 40 000 kr på grund av indexuppräkning av lokalhyror. För att kompensera lite för den ökningen behöver klubben höja avgifterna något. Vi hoppas att alla medlemmar har förståelse för det samtidigt som vi är medvetna om att kostnaderna ökar för alla i samhället. Nya avgifter: Nybörjare:Nybörjare …

Läs mer