Terminsavgifter

I januari 2020 var vi tvungna att höja terminsavgifterna för alla grupper på grund av en hyreshöjning. Varje grupp har fått en höjning på 150 kr. Vi hoppas att alla medlemmar har förståelse för detta.

Avgifterna finns angivna i informationen för varje grupp här på hemsidan. Det är skillnad på nybörjargruppernas avgifter och avancerade barn/junior/vuxen-gruppernas avgifter.

Terminsavgiften kan swishas till 123 020 4602 eller betalas till plusgiro 357410-0. Skriv alltid vem betalningen avser i meddelandefältet.

Om du behöver dela upp terminsavgiften över 2 månader så prata med Shihan på kontoret.