Nya Avgifter 2023

Under året 2022 gick lokalhyran upp med lite över 40 000 kr på grund av indexuppräkning av lokalhyror. För att kompensera lite för den ökningen behöver klubben höja avgifterna något. Vi hoppas att alla medlemmar har förståelse för det samtidigt som vi är medvetna om att kostnaderna ökar för alla i samhället.

Nya avgifter:

Nybörjare:
Nybörjare Vuxna +18 år: 1950 kr
Nybörjare 15-17 år i vuxengrupp: 1650 kr
Nybörjare 13-14 år i vuxengrupp: 1450 kr
Barn nybörjare 7-12 år: 1200 kr

Avancerade (= alla som har graderat minst 1 gång):
Vuxna +18 år: 2350 kr (oförändrad)
Juniorer 15-17 år i vuxengrupp: 1900 kr
Kadetter 11-14 år: 1500 kr
Barngruppen 7-10 år: 1350 kr

Till detta kommer årskortet som höjs från 150 kr till 200 kr. Årskortet står för de medlemsavgifter som våra förbund vill ha av oss.

Om någon har frågor om avgifterna så går det bra att prata med Shihan på kontoret på klubben.

God fortsättning!