Avancerade Barn & Juniorer

Vårterminen startar måndagen den 16 januari med samma schema för de olika grupperna:

Måndagar & torsdagar 17:00-18:00 Junior-gruppen (11-15 år)
Onsdagar & fredagar 17:00-18:00 Barngruppen (7-10 år)

OBS! NYA AVGIFTER 2023-01-01
Terminsavgiften i fortsättningsgruppen:

-Barn 7-10 år: 1350 kr

-Juniorer 11-14 år: 1500 kr

Avgiften kan betalas kontant på klubben, Swishas till 123 020 4602 eller betalas till plusgiro: 35 74 10-0.

Om årskortet (det gula kortet) går ut så tillkommer 200 kr.

Ange alltid vem betalningen avser i meddelandefältet.

Vi skriver ut träningskortet när avgiften finns på kontot och kortet kan sen hämtas på kontoret.

De juniorer som har fyllt 13 år kan, om de vill, börja träna med vuxengruppen.

Lokalhyran styrs med indexuppräkning och under 2022 gick hyran upp med 40 000 kr, därav en höjning av avgifterna med ca 150 kr. Vi hoppas att alla medlemmar har förståelse för detta trots att det är tuffa tider för de flesta just nu.

Osu!