Avancerade Barn & Juniorer HT23!

Tillbaka på klubben med vanliga träningstider! Äntligen! 

Höstterminen startar måndagen den 21 augusti med följande schema:

  • Juniorgruppen (11-15 år): Måndagar & torsdagar 17:00-18:00
    Avgift: Juniorer 11-15 år: 1500 kr (som tränar måndag och torsdag)
  • Barngruppen (7-10 år): Onsdagar & fredagar 17:00-18:00
    Avgift: Barn 7-10 år: 1350 kr (som tränar onsdag och fredag)

Avgiften kan betalas med Swishas till 123 020 4602 eller betalas till plusgiro: 35 74 10-0 eller kontant på klubben.

Om årskortet (det gula kortet) går ut i augusti 2023 så tillkommer 200 kr.

Ange alltid vilket barn betalningen avser som meddelande.

Vi skriver ut träningskortet när avgiften finns på kontot och kortet kan sen hämtas på kontoret.

De juniorer som har fyllt 13 år kan, om de vill, börja träna med vuxengruppen. Annars kan de vänta tills de fyller 15 eller 16 år.

(Med ”avancerade” menar vi alla barn som har graderat med oss minst 1 gång)

Välkomna tillbaka!