Avancerade Barn & Juniorer Januari 2021

Vårtermien startar måndagen den 18 januari och alla barn & juniorer som har graderat på klubben minst 1 gång har träning på följande dagar:

måndagar & torsdagar 17:15-18:15 Juniorgruppen (11-15 år)
onsdagar & fredagar 17:15-18:15 Barngruppen (7-10 år)

Terminsavgiften i fortsättningsgruppen:

Barn 7-12 år: 1200 kr

Juniorer 13-14 år: 1350 kr (vuxenpass ingår)

Juniorer 15-17 år 1750 kr (vuxenpass och Box ‘n kick ingår)

Avgiften kan betalas kontant på klubben eller till plusgiro: 35 74 10-0. Om årskortet (det gula kortet) går ut så tillkommer 150 kr. Ange alltid vem betalningen avser i meddelandefältet.

Vi skriver ut träningskortet när avgiften finns på kontot och kortet kan sen hämtas på kontoret.

De juniorer som har fyllt 13 år kan, om de vill, börja träna med vuxengruppen.

Osu!