Avancerade Barn & Juniorer Januari 2021

Nu sätter vi igång med karate igen från om med den 25 januari!

måndagar & torsdagar 17:00-17:50 Juniorgruppen (11-15 år)
onsdagar & fredagar 17:00-17:50 Barngruppen (7-10 år)

Terminsavgiften i fortsättningsgruppen:

Barn 7-12 år: 1200 kr

Juniorer 13-14 år: 1350 kr (vuxenpass ingår)

Juniorer 15-17 år 1750 kr (vuxenpass ingår)

Avgiften kan betalas kontant på klubben, swishas till 123 020 4602 eller betalas till plusgiro: 35 74 10-0.
Om årskortet (det gula kortet) går ut så tillkommer 150 kr. Ange alltid vem betalningen avser i meddelandefältet.

Vi skriver ut träningskortet när avgiften finns på kontot och kortet kan sen hämtas på kontoret.

De juniorer som har fyllt 13 år kan, om de vill, börja träna med vuxengruppen.

Osu!