Avancerade Barn & Juniorer VT 2022

Vårterminen sätter igång måndagen den 24 januari och vi fortsätter med följande schema:

Måndagar & torsdagar 17:00-17:50 Juniorgruppen (11-15 år)
Onsdagar & fredagar 17:00-17:50 Barngruppen (7-10 år)

Terminsavgiften i fortsättningsgruppen:

-Barn 7-12 år: 1200 kr

-Juniorer 13-14 år: 1350 kr (vuxenpass ingår)

-Juniorer 15-17 år 1750 kr (vuxenträning)

Avgiften kan betalas kontant på klubben, swishas till 123 020 4602 eller betalas till plusgiro: 35 74 10-0.
Om årskortet (det gula kortet) går ut så tillkommer 150 kr. Ange alltid vem betalningen avser i meddelandefältet.

Vi skriver ut träningskortet när avgiften finns på kontot och kortet kan sen hämtas på kontoret.

De juniorer som har fyllt 13 år kan, om de vill, börja träna med vuxengruppen.

Osu!