Avancerade Barn & Juniorer Augusti 2020

Hösttermien startar måndagen den 17 augusti och alla barn & juniorer som har graderat på klubben minst 1 gång har träning på följande dagar:

måndagar & torsdagar 17:15-18:15 Juniorgruppen (11-15 år)
onsdagar & fredagar 17:15-18:15 Barngruppen (7-10 år)

Terminsavgiften i fortsättningsgruppen:

För Barn 7-12 år: 1200 kr

För Juniorer 13-14 år: 1350 kr

Avgiften kan betalas kontant på klubben eller till plusgiro: 35 74 10-0. Om årskortet (det gula kortet) går ut så tillkommer 150 kr.

Om du betalar via internet så ange vem betalningen avser. Vi skriver ut träningskortet när avgiften finns på kontot och kortet kan sen hämtas på kontoret.

De juniorer som har fyllt 13 år kan, om de vill, börja träna med vuxengruppen.

Osu!