Vårterminen och Covid-19

Osu!

Schemat är anpassat så att vi ska träna i mindre grupper. Titta noga på starttider då dessa har ändrats för alla grupper! Titta även på vilken grad som tränar på vilken tid (vuxna)!

Åtgärder för att känna mer trygghet vid gruppträning:
– Alla som vill får givetvis använda ansiktsmask på klubben, innan, under och efter träningen
– Byt om hemma om du kan, duscha hemma om du kan
– Sprita händerna vid ankomst och när du lämnar klubben

Självklart gäller att ingen får komma till klubben som har något av de symptom som Covid-19 kan ge. Stanna även hemma om någon i bostaden är sjuk eller om du varit i kontakt med någon som är sjuk eller som har blivit sjuk i Covid-19.

Schema under covid-restriktioner:

Måndag 17:00-17:50 Juniorer 11-15 år
Måndag 18:00-19:00 Vuxna Orange+blå
Måndag 19:15-20:15 Vuxna Gul+grön+brun+svart

Tisdag 17:00-17:50 Nybörjarbarn start 9 feb
Tisdag 18:00-19:00 Box ’n kick endast Box-medlemmar max 9
Tisdag 19:00-20:00 Vuxna Nybörjare start 2 feb

Onsdag 17:00-17:50 Barn fortsättning 7-10 år
Onsdag 18:00-19:00 Gul+grön+brun+svart
Onsdag 19:15-20:15 Orange+blå

Torsdag 17:00-17:50 Juniorer 11-15 år
Torsdag 18:00-19:00 Box ’n kick endast Box-medlemmar max 9
Torsdag 19:00-20:00 Vuxna Nybörjare start 4 feb

Fredag 17:00-17:50 Barn fortsättning 7-10 år
Fredag 18:00-19:00 Vuxna Orange+blå
Fredag 19:15-20:15 Vuxna Gul+grön+brun+svart

Osu!