Avancerade Vuxna Januari 2021

På grund av corona-krisen gäller ett annat schema för avancerade gruppen även under vårterminen. Om situationen skulle förändras kan vi ändra i schemat.

Schema för terminen finns här!

Övriga frågor om avancerade gruppen: stockholmskk@hotmail.com

Avgifter:
Vuxna över 18 år: 2350 kr i terminsavgift, 150 kr för årskortet (årskort = 1 gång per år…)
Ungdom 15-17 år: 1750 kr i terminsavgift, 150 kr för årskortet
Ungdom 13-14 år: 1350 kr i terminsavgift, 150 kr för årskortet

Box ‘n Kick-passen (2 st) ingår i terminsavgiften för karate i avancerade gruppen!

Betala helst till plusgiro: 35 74 10-0, Stockholms Kyokushin Karate. Ange alltid vem betalningen avser! Det går även att betala kontant på kontoret.

Om du behöver dela upp betalningen över 2 månader så prata med Shihan på kontoret.

Glöm inte att hämta ditt träningskort på kontoret!

Osu!