Avancerade Vuxna 2024

Torsdag och fredag 6-7 juni stängt

Vecka 24:
Karate: måndag och onsdag 18:30
Box ’n kick: tisdag och torsdag 18:00

Vårterminen avslutas torsdagen den 13 juni. Efter det gäller sommar-schema med Box ’n kick på tisdagar 18:00 och torsdagar 18:00 fram till torsdagen den 15 augusti.

Höstterminen startar måndagen den 19 aug med reducerat schema den första veckan:
Karate: måndag 18:30 och onsdag 18:30
Box ’n kick: tisdag 18:00 och torsdag 18:00

AVGIFTER
Avgifter för avancerade grupperna (=alla som har graderat minst 1 gång):
Vuxna +18 år: 2500 kr i terminsavgift, 200 kr för årskortet – höjd avgift 1 jan 2024 (150 kr)
Ungdom 15-17 år: 1900 kr i terminsavgift, 200 kr för årskortet
Ungdom 11-14 år: 1500 kr i terminsavgift, 200 kr för årskortet
Barn 7-10 år: 1350 kr i terminsavgift, 200 kr för årskortet

Betala med swish till 123 020 4602, eller med plusgiro: 35 74 10-0, eller kontant på klubben.
Ange alltid vem betalningen avser som meddelande.

Om du behöver dela upp betalningen över 2 månader så prata med Sensei Maria på kontoret.

Glöm inte att hämta ditt träningskort!!

Övriga frågor om avancerade gruppen: stockholmskk@hotmail.com

Osu!