Avancerade Vuxna HT23!

Tillbaka på klubben med vanliga tider! Äntligen!

Vi smygstartar terminen måndagen den 14 augusti med följande pass:
Måndag 14 aug 18:30-20:00 kumite och fys
Tisdag 15 aug 18:00-19:00 Box ’n kick
Onsdag 16 aug 18:30-20:00 kata
Torsdag 17 aug 18:00-19:00 Box ’n Kick

Från och med måndagen den 21 aug gäller fullt schema.

AVGIFTER 2023-01-01
Avgifter för avancerade grupperna (=alla som har graderat minst 1 gång):
Vuxna +18 år: 2350 kr i terminsavgift, 200 kr för årskortet (årskort = 1 gång per år)
Ungdom 15-17 år: 1900 kr i terminsavgift, 200 kr för årskortet
Ungdom 11-14 år: 1500 kr i terminsavgift, 200 kr för årskortet
Barn 7-10 år: 1350 kr i terminsavgift, 200 kr för årskortet

Betala med swish till 123 020 4602, eller med plusgiro: 35 74 10-0, eller kontant på klubben.
Ange alltid vem betalningen avser som meddelande.

Om du behöver dela upp betalningen över 2 månader så prata med Shihan Fitkin på kontoret.

Glöm inte att hämta ditt träningskort!!

Övriga frågor om avancerade gruppen: stockholmskk@hotmail.com

Osu!