Träningsschema Höstterminen 2018

Grupp Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Barn:
7-10 år
17:15 – 18:10
Barn fortsättning
start 20 aug
17:15 – 18:10
Barn Nybörjare 7-13 år
start 21 aug
17:15 – 18:10
Barn fortsättning
start 22 aug
Kadetter:
11-15 år
17:15 – 18:10
start 20 aug
17:15 – 18:10
start 22 aug
Box ‘n Kick 17:30 – 18:30
Box ‘n Kick
från 14 år
(t-shirt, ej gi)
start 14 aug
17:30 – 18:30
Box ‘n Kick
från 14 år
(t-shirt, ej gi)
start 16 aug
17:30 – 18:30
Box ‘n Kick
från 14 år
(t-shirt, ej gi)
start 17 aug
Nybörjare
Vuxna
18:30 – 19:30
Nybörjare Vuxna
start 21 aug
18:30 – 19:30
Nybörjare Vuxna
start 23 aug
Avancerade
från 10 kyu
18:30 – 20:00
Kumite
10 kyu och uppåt
start 13 aug
18:30 – 20:00
Kihon, Kata
10 kyu och uppåt
start 21 aug
18:30 – 20:00
Kihon, Kata
10 kyu och uppåt
start 15 aug
18:30 – 20:00
Kumite
10 kuy och uppåt
start 23 aug