Barn & Juniorer Höstterminen 2019

Höstterminen startar måndagen den 19 augusti och alla barn & juniorer som har graderat på klubben minst 1 gång har träning:

måndagar & onsdagar 17:15-18:15.

Terminsavgiften i fortsättningsgruppen:

För Barn 7-12 år: 1050 kr

För Juniorer 13-14 år: 1200 kr

Avgiften kan betalas kontant på klubben eller till plusgiro: 35 74 10-0. Om årskortet (det gula kortet) går ut så tillkommer 150 kr.

Om du betalar via internet så ange vem betalningen avser. Vi skriver ut träningskortet när avgiften finns på kontot och kortet kan sen hämtas på kontoret.

Osu!