Barn och juniorer höstterminen 2018

Höstterminen startar måndagen den 20 augusti och alla barn & juniorer som har graderat minst 1 gång har träning: måndagar & onsdagar 17:15-18:15.

Terminsavgiften i fortsättningsgruppen:

För Barn 7-12 år: 1050 kr

För Juniorer 13-14 år: 1200 kr

Avgiften kan betalas kontant på klubben eller till plusgiro: 35 74 10-0. Om årskortet (det gula kortet) går ut så tillkommer 150 kr.

Om du betalar via internet så ange vem betalningen avser. Vi skriver ut träningskortet när avgiften finns på kontot och kortet kan sen hämtas på kontoret.

Gradering för barngruppen måndagen den 10 december 17:15
Gradering för juniorgruppen onsdagen den 12 december 17:15

Terminen avslutas 12 december.

Nästa termin startar måndagen den 21 januari 2019.

Osu!

Lämna en kommentar